Shall, will, would

Shall виражає:

 1. Пропозiцiя (Offer)

  Shall we begin? - Може почнемо?

  Тобто, я пропоную, щоб ми почали.

 2. Намiр (Intention)

  He shall come. - Вiн прийде.

  Мається на увазi, що вiн збирається прийти, у нього є такий намiр.

 3. Зобов’язання (в офiцiйних, правових документах) (Obligation)

  The contract shall be signed. - Контракт буде пiдписаний.

Will та would виражають:

 1. Бажання, намiр (Wish, intention)

  I will/would give you money. - Я дам тобi грошей.

  Тобто у мене є намiр, або, я хочу дати тобi грошей.

 2. Прохання, запитання (Ask, offer)

  Will/would you help me? - Ти менi допоможеш?

  Мається на увазi, чи є у тебе намiр/бажання менi допомогти?

 3. Наполегливiсть (Persistence)

  Don’t tell me that. - Не кажи менi цього.

  No, I will/would tell you. - Нi, я тобi скажу.

  Мається на увазi, не майбутнiй час, а за допомогою will або would я виражаю свiй намiр все одно це сказати, я наполягаю на тому, що я тобi це скажу.

Last updated