Shall, will, would

Shall виражає:
 1. 1.
  Пропозiцiя (Offer)
  Shall we begin? - Може почнемо?
  Тобто, я пропоную, щоб ми почали.
 2. 2.
  Намiр (Intention)
  He shall come. - Вiн прийде.
  Мається на увазi, що вiн збирається прийти, у нього є такий намiр.
 3. 3.
  Зобов’язання (в офiцiйних, правових документах) (Obligation)
  The contract shall be signed. - Контракт буде пiдписаний.
Will та would виражають:
 1. 1.
  Бажання, намiр (Wish, intention)
  I will/would give you money. - Я дам тобi грошей.
  Тобто у мене є намiр, або, я хочу дати тобi грошей.
 2. 2.
  Прохання, запитання (Ask, offer)
  Will/would you help me? - Ти менi допоможеш?
  Мається на увазi, чи є у тебе намiр/бажання менi допомогти?
 3. 3.
  Наполегливiсть (Persistence)
  Don’t tell me that. - Не кажи менi цього.
  No, I will/would tell you. - Нi, я тобi скажу.
  Мається на увазi, не майбутнiй час, а за допомогою will або would я виражаю свiй намiр все одно це сказати, я наполягаю на тому, що я тобi це скажу.
Last modified 5yr ago