Функцiї герундiя у реченнi

Щодо функцій у реченні, тут герундій майже повністю збігається з інфінітивом, виконуючи ті самі функції.

А саме, герундій у реченні може виконувати функції:

 1. Підмета (Subject)

  Skating is my hobby. (skating - підмет)

 2. Предикативу (Predicative)

  Тобто іменна частина складеного іменного присудка, лише частиною, а не самим присудком.

  My hobby is skating. (My hobby – підмет, is skating -присудок)

 3. Частини складеного дієслівного присудка (Part of the compound verbal predicate)

  Після дієслів, що позначають початок або продовження процесу.

  I started skating in childhood. (I – підмет, started (дієслово, що позначає початок) skating - присудок)

 4. Додатоку (Object)

  I like skating. (I – підмет, like – присудок; I like – what? – skating - додаток)

 5. Означення (Attribute)

  My hobby of skating is very important for me. (My hobby – підмет, - what hobby? – of skating - присудок)

 6. Обставини часу, мети або наслідку (Adverbial modifier)

  I always go to shower after skating. (I always go to shower – after what? Why? – after skating)

Last updated