Функцiї герундiя у реченнi

Щодо функцій у реченні, тут герундій майже повністю збігається з інфінітивом, виконуючи ті самі функції.
А саме, герундій у реченні може виконувати функції:
 1. 1.
  Підмета (Subject)
  Skating is my hobby. (skating - підмет)
 2. 2.
  Предикативу (Predicative)
  Тобто іменна частина складеного іменного присудка, лише частиною, а не самим присудком.
  My hobby is skating. (My hobby – підмет, is skating -присудок)
 3. 3.
  Частини складеного дієслівного присудка (Part of the compound verbal predicate)
  Після дієслів, що позначають початок або продовження процесу.
  I started skating in childhood. (I – підмет, started (дієслово, що позначає початок) skating - присудок)
 4. 4.
  Додатоку (Object)
  I like skating. (I – підмет, like – присудок; I like – what? – skating - додаток)
 5. 5.
  Означення (Attribute)
  My hobby of skating is very important for me. (My hobby – підмет, - what hobby? – of skating - присудок)
 6. 6.
  Обставини часу, мети або наслідку (Adverbial modifier)
  I always go to shower after skating. (I always go to shower – after what? Why? – after skating)