Should, ought to

Can виражають:
 1. 1.
  Порада, особиста порада (Advice)
  You should eat more, you look pale. - Тобі слід більше їсти, ти виглядаєш блідим.
  Тобто я тобі раджу, моя тобі порада, що треба їсти більше фруктів, бо в них багато вітамінів, і вони можуть тобі допомогти, щоб виглядати менш блідим.
 2. 2.
  Моральна зобовязаність (Moral obligation)
  Children ought to help their parents. - Діти повинні допомагати своїм батькам.
  Тобто це моральний обов’язок дітей допомагати своїм батькам.
 3. 3.
  Необхiднiсть (Necessity)
  We should be there on time. - Нам необхiдно бути там вчасно.
  Необхiднiсть, яку виражає should вiдрiзняється вiд need тим, що в should iснує вiдтiнок зобов’язаностi.
 4. 4.
  Докір (Reproach)
  You should have told me. Ти повинен був мені сказати.
  Тобто, я хотів би, щоб ти мені сказав, але ти цього не зробив. В цьом випадку should та might мають різні значення, якщо ви поглянете на приклад з might, то за його допомогою ми виражаемо легкий докір, а коли використовуємо should то в цьому випадку наш докір вже більш суворий.
Докір в англійській мові виражають такі модальні дієсловаCan, couldMustMustShould, mightWillWould
Last modified 5yr ago