Should, ought to

Can виражають:

 1. Порада, особиста порада (Advice)

  You should eat more, you look pale. - Тобі слід більше їсти, ти виглядаєш блідим.

  Тобто я тобі раджу, моя тобі порада, що треба їсти більше фруктів, бо в них багато вітамінів, і вони можуть тобі допомогти, щоб виглядати менш блідим.

 2. Моральна зобовязаність (Moral obligation)

  Children ought to help their parents. - Діти повинні допомагати своїм батькам.

  Тобто це моральний обов’язок дітей допомагати своїм батькам.

 3. Необхiднiсть (Necessity)

  We should be there on time. - Нам необхiдно бути там вчасно.

  Необхiднiсть, яку виражає should вiдрiзняється вiд need тим, що в should iснує вiдтiнок зобов’язаностi.

 4. Докір (Reproach)

  You should have told me. Ти повинен був мені сказати.

  Тобто, я хотів би, щоб ти мені сказав, але ти цього не зробив. В цьом випадку should та might мають різні значення, якщо ви поглянете на приклад з might, то за його допомогою ми виражаемо легкий докір, а коли використовуємо should то в цьому випадку наш докір вже більш суворий.

Докір в англійській мові виражають такі модальні дієсловаCan, couldMustMustShould, mightWillWould

Last updated