Comment on page

Кiлькiсть

Якщо ми говоримо про певну кілкість речей і вживаємо такі вирази як a number of/the majority of/a couple of/a group of/a lot of/the rest of, то дієслово ми вживаємо у множині (are).
Наприклад: A number of us are worried about it.
Якщо ми вживаємо фразу more than з іменником, то дієслово вживається у формі одинини (is).
Наприклад: More than one person disagrees.
Назви кількості придметів вживається з дієсловом в однині:
(N plural) + V(singular)
 1. 1.
  Назва грошей, тобто наіменування валюти (hryvnyas, pounds):
  Twenty dollars is not a big sum of money.
 2. 2.
  Назва часового періоду (days, weeks):
  Two days was enough for me.
 3. 3.
  Назва відстаней (km, miles):
  Twenty kilometres is a long distance.
Names of quantities
 • sum of money (hryvnyas, pounds):
  Twenty dollars is not a big sum of money.
 • period of time (days, weeks):
  Two days was too much.
 • distance (km, miles):
  Twenty kilometres is a long distance.