Модальнi дiєслова

Означення
Модальні дієслова — такі дієслова, які виражають:
  • Не дію або стан, а відношення особи, до дії або стану, виражених інфінітивом.
  • Можливість, не можливість якоїсь дії, ймовірність або неймовірність, обов’язок, необхідність, бажаність, сумнів тощо.
В поєднанні з інфінітивом утворюють в реченні складений дієслівний присудок.

В англійській мові виділяють такі модальні дієслова: can, could, must, may, might, should, ought to, would, shall, will, need, dare. Також до модальних слів англійської мови відносять have to та to + be, але їх називають напівмодальними

Модальні дієслова:

  • не переймають на себе закінчення -s у третій особі однини;
  • у них немає дієслівних або аналітичних форм;
  • мають лише одну форму, у них немає минулого часу за винятком can та may;
  • вони також супроводжуються так званим без-інфінітивом (без to) (крім ought to)
  • не потребують допоміжних дієслів, аби побудувати запитальні або заперечні форми.

Напівмодальними вважають дієслова

can be able to shall will have to be+to need dare

Модальні дієслова...(може бути декілька правильних відповідей)

Виступають присудками в реченні Не переймають на себе закінчення -s в третій особі однини Не мають минулого часу (крім can та may) Мають дієслівні та аналітичні форми Не потребують допоміжних дієслів при утворенні запитань та заперечень Змінюються за часами