Дiєприкметник

Означення
Participle I та Participle II — це безособові форми дієслова, що мають властивості дієслова, прикметника та прислівника одразу. Але ми все одно називаємо їх дієприкметниками, не виділяючи дієприслівники.

В англійській мові існує 2 види дієприкметника:

  • Participle I, який ще називають Present Participle, тобто дієприкметником теперішнього часу. Рarticiple І — активний дієприкметник.
  • Participle II, який ще називають Past Participle, тобто дієприкметник минулого часу.
    Рarticiple ІІ — пасивний дієприкметник.

Також існують дієприкметникові конструкції (як з інфінітивом), так звані Participle Construction.

Ми окремо з вами розглянемо Participle I, Participle II, а також Participle Constructions.

Дієприкметник має властивості:

Іменника та дієслова Дієслова та прикметника Дієслова, прикметника, прислівника Іменника та прикметника