Часи, з якими вживаються форми основних дiєслiв

 • 1 форма (Infinitive) — Present/Future Simple
 • 2 форма (Past simple) — Past Simple
 • 3 форма (Past participle) — Present/Past/Future Perfect, Passive Construction
 • 4 форма (Present participle) — Present/Past/Future Continuous, Present/Past/Future Perfect Continuous

Основні дієслова поділяються на: правильні (regular) та неправильні (irregular)

Утворення форми Past simple:

 1. Якщо дієслово закінчується на приголосний, додаємо закінчення -ed.
 2. work work + ed worked

 3. Якщо дієслово закінчується на голосний, додаємо закінчення -d.
 4. love love + d loved

 5. Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після голосного, додаємо закінчення -ed.
 6. play play + ed played

 7. Якщо дієслово закінчується на букву -y, яка стоїть після приголосного, ми змінюємо «y» на «і» та додаємо закінчення -ed.
 8. study study + i + ed studied

 9. Якщо односкладне дієслово закінчується на один голосний і один приголосний або якщо останній склад дієслова під наголосом (prefer, begin, permit, regret), і воно закінчується на один голосний і один приголосний, в 2-й, 3-й і 4-й формах цей приголосний подвоюється:
 10. stop stop + p + ed stopped

  stop + p + ing stopping

  prefer prefer + r + ed preferred

  prefer + r + ing preferring

Неправильні дієслова (Irregular verbs)

Неправильні дієслова мають інші форми в Past Simple і Past Participle.

Вони змінюються за своїми власними моделями. Майже неможливо простежити якусь певну закономірність серед неправильних дієслів. Просто так історично склалося, що певна частина дієслів в англійській мові зміюється не за загальними правилами (не через закінчення -ed), тому її відносять до неправильних дієслів.

Утворення форми Present participle (VI форми дієслова)

В 4-й формі Present Participle/Participle I ми додаємо закінчення -ing до основної форми дієслова.

 1. Якщо дієслово закінчується на -e, ми відкидаємо його і додаємо закінчення -ing.
 2. take take + ing taking

  make make + ing making

 3. Якщо дієслово закінчується на буквосполучення -ie (die, lie, tie), змінюємо його на «y» та додаємо -ing:
 4. die die + y + ing dying

  lie lie + y + ing lying

Скільки форм мають основні дієслова?

2 3 4 5

4 форма дієслова має закінчення:

-s -ing -ed не змінюється

Неправильні дієслова в 2–й та 3–й формі зімнюються таким чином:

Мають закінчення -ed Мають власні форми змінювання Не змінюються Мають закінчення -ing